CTCP Tập đoàn Bamboo Capital
CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG : HOSE)
Tài chính : Dịch vụ tài chính
CTCP Tập đoàn Bamboo Capital
27C Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, Tp.HCM
www.bamboocap.com.vn
+84 (8) 626-80680
Fax
+84 (28) 628-81188
Email
bamboocap.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BCG
Sàn HOSE
Giá hiện tại 8,03 (-0,10/-1,23%)
Biến động trong ngày 7,99 - 8,20
Khối lượng 4.737.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 8,49
Biến động trong 52 tuần 6,96 - 12,45
Khối lượng trung bình (10 ngày) 6.691.730,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 800.196.625
Vốn hóa thị trường 6.425,58 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,30
ROA (%) 0,00
ROE (%) 0,01
Đòn bẩy tài chính 1,40
EPS 141,83
PE 56,62
PB 0,51