Tổng CTCP Bảo Minh
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Tài chính : Các công ty bảo hiểm tổng hợp
Tổng CTCP Bảo Minh
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
www.baominh.com.vn
+84 (28) 382-94180
Fax
+84 (28) 382-94185
Email
baominh@baominh.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMI
Sàn HOSE
Giá hiện tại
22,90 (0/0%)
Biến động trong ngày 22,90 - 23,10
Khối lượng 41.500
Giá trung bình ( 10 ngày ) 23,10
Biến động trong 52 tuần 20,05 - 29,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 111.360,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 120.585.408
Vốn hóa thị trường 2.761,41 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,05
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,13
Đòn bẩy tài chính 1,62
EPS 2.728,30
PE 8,39
PB 1,03

Tin tức về BMI

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Các công ty bảo hiểm tổng hợp

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABI 4.520 23,40 +0,30/+0,01%
AIC 300 12,10 +0,10/+0,01%
BHI 700 14,00 +0,10/+0,01%
BIC 37.500 27,85 -0,40/-0,01%
BLI 5.600 10,30 +0,20/+0,02%
BMI 41.500 22,90
0/0%
MIG 73.400 16,70 -0,15/-0,01%
PGI 0 0,00
0/0%
PTI 160 34,00
0/0%