CTCP Thế giới số
CTCP Thế giới số (DGW : HOSE)
Dịch vụ tiêu dùng : Bán lẻ tổng hợp
CTCP Thế giới số
195-197 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
www.digiworld.com.vn
+84 (28) 3929-0059
Fax
+84 (28) 3929-0060
Email
info@dgw.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DGW
Sàn HOSE
Giá hiện tại 64,8 (-0,10/-0,15%)
Biến động trong ngày 64,10 - 65,50
Khối lượng 868.600
Giá trung bình ( 10 ngày ) 64,37
Biến động trong 52 tuần 40,10 - 69,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.690.060,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 167.053.274
Vốn hóa thị trường 10.825,05 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,08
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,14
Đòn bẩy tài chính 1,86
EPS 2.195,45
PE 29,52
PB 4,74

Tin tức về DGW

Cổ phiếu cùng ngành

Dịch vụ tiêu dùng > Bán lẻ tổng hợp

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABR 16.100 13,65 +0,15/+0,01%
AMD 0 0,00
0/0%
AST 8.300 62,30 -1,10/-0,02%
BSC 0 0,00
0/0%
BTT 0 0,00
0/0%
CEN 0 0,00
0/0%
CMV 600 10,15 +0,15/+0,01%
DGW 868.600 64,80 -0,10/0,00%
FRT 674.600 173,00 -2,50/-0,01%
GCB 0 0,00
0/0%