CTCP Hóa An
CTCP Hóa An (DHA : HOSE)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Hóa An
20C, KP Cầu Hang, Hóa An, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
www.hoaan.com.vn
+84 (251) 395-4491
Fax
+84 (251) 395-4754
Email
info@hoaan.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DHA
Sàn HOSE
Giá hiện tại 42,1 (-0,90/-2,09%)
Biến động trong ngày 41,50 - 42,90
Khối lượng 89.800
Giá trung bình ( 10 ngày ) 45,30
Biến động trong 52 tuần 35,25 - 62,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 177.910,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 14.726.073
Vốn hóa thị trường 619,97 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,30
ROA (%) 0,20
ROE (%) 0,22
Đòn bẩy tài chính 0,12
EPS 6.515,36
PE 6,46
PB 1,60

Tin tức về DHA

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 115.800 13,40 -0,85/-0,06%
ACE 1.500 36,00 -0,10/0,00%
ADP 19.300 25,00 +1,00/+0,04%
BCC 217.948 8,00 -0,10/-0,01%
BDT 25.201 13,00 +0,20/+0,02%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 120.830 8,90 +0,10/+0,01%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 0 0,00
0/0%