CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
www.dhd.com.vn
+84 (263) 728-171
Fax
+84 (263) 866-457
Email
Trusochinh@dhd.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DNH
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 60 (+4,20/+7,53%)
Biến động trong ngày 60,00 - 60,00
Khối lượng 3.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 57,00
Biến động trong 52 tuần 31,10 - 69,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 620,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 422.400.000
Vốn hóa thị trường 25.344,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,58
ROA (%) 0,14
ROE (%) 0,20
Đòn bẩy tài chính 0,52
EPS 2.659,03
PE 22,56
PB 4,80

Tin tức về DNH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 1.500 58,20
0/0%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 3.000 22,60 +0,10/+0,00%
BTP 23.400 14,65 +0,15/+0,01%
CHP 18.200 30,10 +0,30/+0,01%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 3.200 60,00 +4,20/+0,08%
DRL 4.200 67,60 +0,20/+0,00%
DTE 0 0,00
0/0%