CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương
CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Cung cấp nước sạch
CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương
Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
http://hdwaco.com.vn
+84 (220) 384-0380
Fax
+84 (220) 385-9010
Email
ctycnhd@vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HDW
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 11,2 (-1,30/-10,40%)
Biến động trong ngày 11,20 - 11,20
Khối lượng 100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 12,23
Biến động trong 52 tuần 11,00 - 14,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 550,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 31.882.470
Vốn hóa thị trường 398,53 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,30
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,10
Đòn bẩy tài chính 1,17
EPS 1.397,93
PE 8,94
PB 0,91

Tin tức về HDW

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BDW 0 0,00
0/0%
BGW 0 0,00
0/0%
BLW 0 0,00
0/0%
BNW 0 0,00
0/0%
BPW 0 0,00
0/0%
BTW 0 0,00
0/0%
BWA 0 0,00
0/0%
BWE 109.700 42,75 -0,55/-0,01%
BWS 0 0,00
0/0%
CLW 0 0,00
0/0%