Công ty Cổ phần Nhôm Khánh Hoà
Công ty Cổ phần Nhôm Khánh Hoà ( : )
Dầu khí :
Công ty Cổ phần Nhôm Khánh Hoà
Thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
+84 (58) 372-7298
Fax
+84 (58) 372-7294
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK
Sàn
Giá hiện tại
(0/0%)
Biến động trong ngày -
Khối lượng
Giá trung bình ( 10 ngày )
Biến động trong 52 tuần -
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Số cổ phiếu đang lưu hành
Vốn hóa thị trường ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính
EPS
PE
PB

Tin tức về

Cổ phiếu cùng ngành

Dầu khí >

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
NSH 20.943 5,40
0/0%