CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2 : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
Thôn San Bang, Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai
http://nedi2.com.vn/
+84 (21) 4386-8928
Fax
+84 (21) 4386-8928
Email
nedi2.hn@nedi2.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK ND2
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 34,5 (+0,90/+2,68%)
Biến động trong ngày 34,50 - 34,50
Khối lượng 300
Giá trung bình ( 10 ngày ) 33,39
Biến động trong 52 tuần 25,20 - 34,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 620,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 49.993.960
Vốn hóa thị trường 1.724,79 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,62
ROA (%) 0,07
ROE (%) 0,14
Đòn bẩy tài chính 1,00
EPS 2.141,36
PE 16,11
PB 2,22

Tin tức về ND2

ND2: Thay đổi nhân sự

19/04/2024 06:29:00

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 808 58,00 -0,30/-0,01%
BHA 100 17,00 -0,90/-0,05%
BSA 5.500 22,60 -0,20/-0,01%
BTP 18.300 13,85 -0,25/-0,02%
CHP 30.500 29,70 +0,10/+0,00%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 500 58,00 -2,20/-0,04%
DRL 8.800 66,10 -1,00/-0,01%
DTE 100 3,50 -0,50/-0,13%