CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2 : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
Thôn San Bang, Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai
http://nedi2.com.vn/
+84 (21) 4386-8928
Fax
+84 (21) 4386-8928
Email
nedi2.hn@nedi2.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK ND2
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
35,30 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 35,21
Biến động trong 52 tuần 25,20 - 35,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.160,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 49.993.960
Vốn hóa thị trường 1.764,79 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,62
ROA (%) 0,07
ROE (%) 0,14
Đòn bẩy tài chính 1,00
EPS 2.837,64
PE 12,44
PB 2,47

Tin tức về ND2

ND2: Thay đổi nhân sự

19/04/2024 06:29:00

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 1.500 56,30 -0,40/-0,01%
BHA 5.314 21,50 +0,20/+0,01%
BSA 23.900 22,50
0/0%
BTP 98.400 13,50 -0,25/-0,02%
CHP 11.900 35,05 -0,05/0,00%
DNA 2 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 3.500 65,40
0/0%
DTE 0 0,00
0/0%