CTCP Dược phẩm OPC
CTCP Dược phẩm OPC (OPC : HOSE)
Y tế : Dược phẩm
CTCP Dược phẩm OPC
1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM
www.opcpharma.com
+84 (28) 375-17111
Fax
+84 (28) 387-54525
Email
info@opcpharma.com

Thông tin giao dịch

Mã CK OPC
Sàn HOSE
Giá hiện tại
23,90 (0/0%)
Biến động trong ngày 23,50 - 23,90
Khối lượng 5.300
Giá trung bình ( 10 ngày ) 23,96
Biến động trong 52 tuần 21,55 - 26,30
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.380,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 64.050.892
Vốn hóa thị trường 1.530,82 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,42
ROA (%) 0,10
ROE (%) 0,14
Đòn bẩy tài chính 0,43
EPS 1.954,78
PE 12,23
PB 1,82