CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam
CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (TTN : UPCOM)
Công nghệ : Dịch vụ internet
CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam
21 VSIP II đường số 1, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, phường Phú Hòa,
www.vntt.com.vn
+84 (274) 222-0222
Fax
+84 (274) 363-5200
Email
info@vntt.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK TTN
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 15,5 (+0,60/+4,03%)
Biến động trong ngày 14,90 - 15,70
Khối lượng 268.964
Giá trung bình ( 10 ngày ) 18,52
Biến động trong 52 tuần 7,00 - 26,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 611.940,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 36.727.500
Vốn hóa thị trường 569,28 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,22
ROA (%) 0,06
ROE (%) 0,08
Đòn bẩy tài chính 0,19
EPS 1.107,30
PE 14,00
PB 1,25