CTCP VICEM Thạch cao Xi măng
CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (TXM : HNX)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP VICEM Thạch cao Xi măng
Số 24 Đường Hà Nội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
www.thachcaoximang.com.vn
+84 (234) 382-5430
Fax
+84 (234) 382-5422
Email
contact.txm@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK TXM
Sàn HNX
Giá hiện tại 13 (-1,40/-9,72%)
Biến động trong ngày 13,00 - 13,90
Khối lượng 11.453
Giá trung bình ( 10 ngày ) 11,85
Biến động trong 52 tuần 3,30 - 14,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 107.740,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 7.000.000
Vốn hóa thị trường 91,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,17
ROA (%) 0,00
ROE (%) 0,00
Đòn bẩy tài chính 0,22
EPS -493,66
PE -19,50
PB 0,83

Tin tức về TXM

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 79.800 13,95 -0,10/-0,01%
ACE 9.521 35,80 -0,50/-0,01%
ADP 100 27,85 +0,25/+0,01%
BCC 311.837 9,00
0/0%
BDT 124.600 9,90 -0,10/-0,01%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 134.701 8,00 -0,10/-0,01%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 0 0,00
0/0%