CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VSN : UPCOM)
Hàng tiêu dùng : Sản phẩm thực phẩm
CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
www.vissan.com.vn
+84 (28) 355-33999
Fax
+84 (28) 355-33939
Email
vissanco@vissan.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VSN
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
21,30 (0/0%)
Biến động trong ngày 21,30 - 21,30
Khối lượng 100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 21,97
Biến động trong 52 tuần 17,80 - 30,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 5.290,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 80.895.300
Vốn hóa thị trường 1.723,07 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,24
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,08
Đòn bẩy tài chính 0,69
EPS 1.246,57
PE 17,09
PB 1,58