CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST : UPCOM)
Công nghiệp : Vận tải biển
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành,Phường 18, Quận 4, TP. HCM.
www.vitranschart.com.vn
+84 (28) 394-04271
Fax
+84 (28) 394-04711
Email
vtc-hcm@vitranschart.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VST
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
3,30 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 3,60
Biến động trong 52 tuần 2,50 - 4,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 60.550,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 66.999.337
Vốn hóa thị trường 221,10 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) -0,02
ROA (%) 1,08
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính -1,51
EPS 9.655,76
PE 0,34
PB -0,27