Thông báo loại mã cổ phiếu HLD ra khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại BSC

BSC - 05/07/2024 3:19:36 CH


 Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) trân trọng thông báo loại mã cổ phiếu HLD  ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC. Nội dung cụ thể như sau:

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Để có thông tin hỗ trợ, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Email: services@bsc.com.vn; Website: http://www.bsc.com.vn

 

 
 
 

Các tin liên quan