ĐHĐCĐ thường niên 2022 Chứng khoán BIDV (BSC): Kế hoạch LNTT đạt 465 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2021 và hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược trước 30/06/2022

| 04/05/2022 11:06:29 SA

ĐHĐCĐ thường niên 2022 Chứng khoán BIDV (BSC): Kế hoạch LNTT đạt 465 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2021 và hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược trước 30/06/2022

BSC phát hành hơn 65,73 triệu cổ phần cho Hana Financial Investment Co.,LTD

| 12/03/2022 3:18:48 CH

BSC phát hành hơn 65,73 triệu cổ phần cho Hana Financial Investment Co.,LTD

ĐHĐCĐ bất thường Chứng khoán BIDV (BSC): Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ

BSC | 21/12/2021 9:54:54 SA

ĐHĐCĐ bất thường Chứng khoán BIDV (BSC): Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ

CHỨNG KHOÁN BSC TRỞ LẠI GIAO DỊCH TRÊN HOSE DỰ KIẾN TỪ NGÀY 6/9/2021

| 24/08/2021 6:05:00 CH

CHỨNG KHOÁN BSC TRỞ LẠI GIAO DỊCH TRÊN HOSE DỰ KIẾN TỪ NGÀY 6/9/2021

ĐHĐCĐ Chứng khoán BIDV (BSC): Kế hoạch LNTT 180 tỷ đồng, tăng 11% so với 2020, tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược

BSC | 10/04/2021 2:28:00 CH

ĐHĐCĐ Chứng khoán BIDV (BSC): Kế hoạch LNTT 180 tỷ đồng, tăng 11% so với 2020, tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược

ĐHĐCĐ Chứng khoán BSC: Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 86 tỷ đồng

BSC | 28/06/2020 6:36:07 CH

ĐHĐCĐ Chứng khoán BSC: Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 86 tỷ đồng