INDEX Giá trị Khối lượng
VN-INDEX Tỷ
HNX-INDEX Tỷ
UP-INDEX Tỷ
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Mã CK Giá trị Thay đổi % Khối lượng
VIX 17,85 -0,30 -1,65% 62.504.400
NVL 15,75 -0,75 -4,55% 48.735.500
DIG 30,10 -1,15 -3,68% 45.670.500
HPG 28,35 -0,15 -0,53% 33.424.200
SHB 11,50 0,15 1,32% 33.215.700
SSI 35,20 0,25 0,72% 32.795.000
MBB 23,90 0,50 2,14% 32.717.500
GEX 20,85 -0,80 -3,70% 30.779.900
TCH 15,80 -0,10 -0,63% 30.248.900
VND 20,10 -0,35 -1,71% 27.497.700