CTCP Than Cao Sơn - TKV
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Khai thác than
CTCP Than Cao Sơn - TKV
Toor 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
http://www.thancaoson.com.vn/
+84 (33) 862-210
Fax
+84 (33) 386-3945
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK CST
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 25,3 (-0,90/-3,44%)
Biến động trong ngày 24,60 - 26,50
Khối lượng 289.009
Giá trung bình ( 10 ngày ) 27,17
Biến động trong 52 tuần 14,80 - 28,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 131.970,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 42.846.773
Vốn hóa thị trường 1.084,02 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,08
ROA (%) 0,12
ROE (%) 0,28
Đòn bẩy tài chính 1,13
EPS 6.841,29
PE 3,70
PB 0,98

Tin tức về CST

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Khai thác than

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAH 17.352.013 3,70 -0,60/-0,14%
BCB 0 0,00
0/0%
CLM 1.600 73,00
0/0%
CST 289.009 25,30 -0,90/-0,03%
CZC 0 0,00
0/0%
HLC 1.039 13,90 +0,80/+0,06%
MDC 3.000 11,80 +0,20/+0,02%
MVB 100 20,90 +0,30/+0,01%
NBC 87.420 12,00
0/0%
TC6 200.130 9,80 -0,20/-0,02%