CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (RTS : UPCOM)
Dầu khí :
CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
Số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
www.thongtintinhieudsdn.vn
+84 (236) 382-1345
Fax
+84 (236) 389-1921
Email
congtyttthdsdanang@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK RTS
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 19,9 (-0,10/-0,50%)
Biến động trong ngày 18,20 - 19,90
Khối lượng 3.000
Giá trung bình ( 10 ngày ) 19,59
Biến động trong 52 tuần 18,10 - 41,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 1.083.333
Vốn hóa thị trường 21,67 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính 2,59
EPS 4.611,48
PE 5,09
PB 1,30

Tin tức về RTS

Cổ phiếu cùng ngành

Dầu khí >

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACV 587.307 85,50 +1,00/+0,01%
ASG 0 0,00
0/0%
BLN 0 0,00
0/0%
BSG 900 10,10 -0,70/-0,06%
BXD 0 0,00
0/0%
BXT 0 0,00
0/0%
CAG 38.500 7,90 +0,70/+0,10%
CIA 831 9,80
0/0%
CLL 3.500 39,35 -0,35/-0,01%
CVP 0 0,00
0/0%