CTCP Thủy điện Thác Mơ
CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP : HOSE)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Thác Mơ
Khu 5, phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
www.tmhpp.com.vn
+84 (271) 224-5094
Fax
+84 (271) 377-8268
Email
info@tmhpp.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK TMP
Sàn HOSE
Giá hiện tại 67,4 (-0,60/-0,88%)
Biến động trong ngày 65,50 - 67,50
Khối lượng 600
Giá trung bình ( 10 ngày ) 69,50
Biến động trong 52 tuần 51,10 - 76,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.910,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 70.000.000
Vốn hóa thị trường 4.718,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,63
ROA (%) 0,20
ROE (%) 0,30
Đòn bẩy tài chính 0,65
EPS 6.499,78
PE 10,37
PB 2,97

Tin tức về TMP

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 808 58,00 -0,30/-0,01%
BHA 100 17,00 -0,90/-0,05%
BSA 5.500 22,60 -0,20/-0,01%
BTP 18.300 13,85 -0,25/-0,02%
CHP 30.500 29,70 +0,10/+0,00%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 500 58,00 -2,20/-0,04%
DRL 8.800 66,10 -1,00/-0,01%
DTE 100 3,50 -0,50/-0,13%