CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH : HOSE)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
www.vshpc.evn.com.vn
+84 (256) 389-2792
Fax
+84 (256) 389-1975
Email
hpp_vssh@evn.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VSH
Sàn HOSE
Giá hiện tại 47,95 (-0,25/-0,52%)
Biến động trong ngày 47,10 - 48,00
Khối lượng 9.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 48,12
Biến động trong 52 tuần 38,00 - 52,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 30.870,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 236.241.246
Vốn hóa thị trường 11.327,77 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,61
ROA (%) 0,10
ROE (%) 0,21
Đòn bẩy tài chính 1,07
EPS 4.207,52
PE 11,40
PB 2,47

Tin tức về VSH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 808 58,00 -0,30/-0,01%
BHA 100 17,00 -0,90/-0,05%
BSA 5.500 22,60 -0,20/-0,01%
BTP 18.300 13,85 -0,25/-0,02%
CHP 30.500 29,70 +0,10/+0,00%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 500 58,00 -2,20/-0,04%
DRL 8.800 66,10 -1,00/-0,01%
DTE 100 3,50 -0,50/-0,13%