CTCP Nhựa Bình Minh
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất
CTCP Nhựa Bình Minh
240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
www.binhminhplastic.com.vn
+84 (28) 396-90973
Fax
+84 (28) 396-06814
Email
binhminhplas@hcm.fpt.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMP
Sàn HOSE
Giá hiện tại 121,5 (+1,20/+1,00%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 115,09
Biến động trong 52 tuần 62,00 - 120,30
Khối lượng trung bình (10 ngày) 260.870,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 81.860.938
Vốn hóa thị trường 9.847,87 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,41
ROA (%) 0,33
ROE (%) 0,39
Đòn bẩy tài chính 0,21
EPS 12.716,77
PE 9,46
PB 3,66

Tin tức về BMP

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAA 0 10,80
0/0%
ABS 0 5,66
0/0%
AFC 0 0,00
0/0%
APC 0 8,36 +0,54/+0,07%
APH 0 7,44 -0,55/-0,07%
APP 0 0,00
0/0%
BMP 0 121,50 +1,20/+0,01%
BRC 0 0,00
0/0%
BRR 0 0,00
0/0%