CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyên Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
www.ndhp.com.vn
+84 (225) 377-5161
Fax
+84 (225) 377-5162
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK HND
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 14,2 (-0,30/-2,07%)
Biến động trong ngày 14,10 - 14,90
Khối lượng 24.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 14,22
Biến động trong 52 tuần 13,10 - 16,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 12.040,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 500.000.000
Vốn hóa thị trường 7.100,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,05
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,07
Đòn bẩy tài chính 0,37
EPS 1.124,45
PE 12,63
PB 1,21

Tin tức về HND

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 808 58,00 -0,30/-0,01%
BHA 100 17,00 -0,90/-0,05%
BSA 5.500 22,60 -0,20/-0,01%
BTP 18.300 13,85 -0,25/-0,02%
CHP 30.500 29,70 +0,10/+0,00%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 500 58,00 -2,20/-0,04%
DRL 8.800 66,10 -1,00/-0,01%
DTE 100 3,50 -0,50/-0,13%