Thông báo cập nhật Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ

BSC - 29/03/2024 9:02:22 SA


Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) trân trọng thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay đối với các mã cổ phiếu dưới đây từ ngày 05/04/2024.

 

 

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Để có thông tin hỗ trợ, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Email: services@bsc.com.vn; Website: http://www.bsc.com.vn

 

 

Các tin liên quan