Thông báo loại mã cổ phiếu C32,C47,CRE,FCN,ICT,KPF,PTB,TLD khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại BSC

BSC - 02/04/2024 10:31:48 SA


 Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) trân trọng thông báo loại mã cổ phiếu C32, C47,CRE, FCN, ICT,KPF, PTB,TLD ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC. Nội dung cụ thể như sau:

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Để có thông tin hỗ trợ, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Email: services@bsc.com.vn; Website: http://www.bsc.com.vn

 

 
 
 

Các tin liên quan