Thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay đối với mã chứng khoán DBC

BSC - 24/05/2024 3:42:14 CH


 Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) trân trọng thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay đối với mã cổ phiếu DBC. Nội dung cụ thể như sau:

 Trân trọng thông báo đến Quý khách

Để có thông tin hỗ trợ, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Email: services@bsc.com.vn; Website: http://www.bsc.com.vn

Các tin liên quan